Dokumentarfilm

Dokumentarfilm handlar om å fortelje historier frå verkelegheita. Form og innhald kan vere forskjellig, og temaene varierte. Undervisninga skal gje elevene grunnleggande ferdigheiter i idéutvikling, forteljarteknikk, filmtekniske eigenskapar og redigering. Vi har ei gruppe for ungdomsskuleelevar (13-15 år) og ei gruppe for vidaregåande elevar (16-18 år)