Dans og leik på SFO

For 1. - 4. klasse. Tilbodet er på Sandane skule eller i Trivselshagen og foregår i SFO-tida.

Leik, motorisk trening, song- og danseleikar.