Distriktsmusikarane i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er det i dag tre kulturskular som har distriktsmusikarar, det er Kulturskulen i Sogn, Førde kulturskule og Gloppen kulturskule. Tilsaman er det 15 distriktsmusikarar i Sogn og Fjordane.

Distriktsmusikarane utgjer ein viktig ressurs for musikklivet i heile fylket, og arbeidet deira består av både utøving og pedagogisk verksemd. Dei er tilsette i kulturskulen og underviser i 50% stilling i tillegg til 50% konsertverksemd. Konsertane dei held er både skule- og barnehagekonsertar i samarbeid med fylkeskommunen og Rikskonsertane, offentlege konsertar og samarbeidskonsertar med det friviljuge musikklivet.

DMusikarar Henri G. Eftevand på fiolin og pianist Akiko Anazawa.
 - Klikk for stort bilete


Distriktsmusikarane i Førde:

Christine Marøy, song
Henri G. Eftevand, fiolin
Arvid Anthun, trompet
Helga Lied Wyrtz, fløyte
Jacob Wyrtz, gitar
Akiko Anazawa, piano

frå venstre Dorina Komani, Hans Holgersson, Bjørn Gisle Sæter, Leif Aslaksrud - Klikk for stort bilete
Distriktsmusikarane i Sogn:

Dorina Komani, piano
Bjørn Gisle Seter, song
Hans Holgersson, cello
Leif Aslaksrud, basstrombone


Meir om DM i fylket på fylkeskommunen sine nettsider