Distriktsmusikarane i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er det i dag tre kulturskular som har distriktsmusikarar, det er Kulturskulen i Sogn, Førde kulturskule og Gloppen kulturskule. Tilsaman er det 15 distriktsmusikarar i Sogn og Fjordane.

Distriktsmusikarane utgjer ein viktig ressurs for musikklivet i heile fylket, og arbeidet deira består av både utøving og pedagogisk verksemd. Dei er tilsette i kulturskulen og underviser i 50% stilling i tillegg til 50% konsertverksemd. Konsertane dei held er både skule- og barnehagekonsertar i samarbeid med fylkeskommunen og Rikskonsertane, offentlege konsertar og samarbeidskonsertar med det friviljuge musikklivet.

DMusikarar Henri G. Eftevand på fiolin og pianist Akiko Anazawa.
 - Klikk for stort bilete


Distriktsmusikarane i Førde:

Christine Marøy, song
Henri G. Eftevand, fiolin
Arvid Anthun, trompet
Helga Lied Wyrtz, fløyte
Jacob Wyrtz, gitar
Akiko Anazawa, piano

frå venstre Hans Holgersson, Bjørn Gisle Sæter, Leif Aslaksrud
Distriktsmusikarane i Sogn:

Dorina Komani, piano
Bjørn Gisle Seter, song
Hans Holgersson, cello
Leif Aslaksrud, basstrombone


Meir om DM i fylket på fylkeskommunen sine nettsider