Vi samarbeider med - Sogn og Fjordane fylkeskommune

I Sogn og Fjordane er det tre distriktsmusikargrupper, Sogndal, Førde og Gloppen er vertskommunar for kvar si gruppe. Fylket er deleigarar i distriktsmusikarane, og nyttar dei m.a. til skulekonsertar i Sogn og Fjordane og til Sogn og Fjordane symfoniorkester.

Konsertarrangørar kan også søkje om å nytte musikarane gratis gjennom fylkeskvoten til større musikkprosjekt i fylket. Meir om fylkeskvoten og distriktsmusikarane finn du på fylkeskommunen si nettside