Messing

 messingfamilien finn vi kornet, trompet, althorn, bariton, trombone og tuba. Alle messinginstrument høyrer naturleg heime i eit korps, mens trompet og trombone også er faste medlemmer i eit storband eller eit orkester. Tuba er det største av messinginstrumenta, og blir brukt mest i korps og orkester. Gloppen kulturskule tilbyr undervisning på alle messinginstrument, og ein kan leige instrument av skulekorpsa i kommunen.

Det blir forventa at ein blir medlem av skulekorpset sitt aspirantkorps etter første året med instrumentopplæring når ein leiger instrument av korpset. Korps er ein kjekk og livslang hobby, og ein har mykje kjekt å sjå fram til når ein blir med i eit skulekorps!

Kornett/trompet, baryton og horn - frå 3. klasse og oppover

Trombone og tuba - frå 4. klasse og oppover

 
Sist endra 29.03.2017