Vokal

Her kan ein lære å synge, både klassisk, pop, rock, eller jazz  Frå hausten 2019 vil song-folkemusikk vere eit nytt tilbod. Går ein på song i kulturskulen, får ein også vere med i kor som møtast nokre gongar i året og øver fram mot større konsertar.
Ein kan også gå på song/piano besifring, og her vil ein også lære å akkompagnere seg sjølv på piano. 

Frå 5. klasse og oppover