Visuelle kunstfag


Teikning / måling / keramikk

Dette er eit tilbod til elevar frå 3. klasse og oppover. Her får barn og unge mulegheit til å arbeide med ulike kunstututtrykk og materiale, og elevane får bli kjent med ulike teknikkar innan teikning, måling og keramikk.