Utmelding

Du kan seie opp elevplassen din ved Gloppen Kulturskule ved å logge inn (sjå menyen)
 

Når du er inne i portalen kan du velje utmelding i menyen og krysse av for dei faga du vil seie opp. Utmeldingsfristen er 1. juni for hausthalvåret og 1. desember for vårhalvåret. Melder du deg ut etter fristen må du vere budd på å betale heile eller delar av semesteravgifta.