Storgruppe

I denne gruppa speler vi på ulike orff instrument. Aktivitetane kan være å lese eventyr og lage lydkulissar til eller synge songar kor vi legg instrument til.

Har de spørsmål kan de ta kontakt med kulturskulen, eller med musikkterapeuten direkte.

Musikkterapeut mobil: 967 57 103