Arrangement ved Gloppen kulturskule

Distriktsmusikar-oppdrag/arrangement og mindre elevinnslag er ikkje tatt med

Dei elevane som skal opptre ved dei ulike arrangementa, vil få særskild melding om dette. Oversikta vil bli oppdatert fortløpande.

Arrangement kulturskulen
Dato Arrangement Tid Stad
07.09.22 Gloppen musikkfest: Satellittkonsert 18.00 Breim - Bdhuset
07.09.22 Gloppen musikkfest: Satellittkonsert 18.00 Sandane - Gamle brannstasjonen
07.09.22 Gloppen musikkfest: Satellittkonsert 18.00 Hyen - Samfunnshuset
10.09.22 Landsbylørdag m/konsert 12.00 Sandane - Gamle brannstasjonen
14.09.22 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
20.10. Masterclass, strykekvintett Gloppen musikkfest 14.10 Samspelrom - kulturskulen
26.10.22 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
09.11.22 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
16.11.22 Vit at du er god nok (Dans - skuleforestilling 12.00 Kultursalen - Trivselshagen
17.11.22 Dm-konsert 18.00? Biblioteket - Trivselshagen
25.11.22 Adventskonsert 19.30 Gimmestad kyrkje
30.11.22 Minikonsert 18.00 Gotatoppen
02.12.22 Kunstutstilling 17.00 Foajeén - Trivselshagen
08.12.22 DEN STORE JULEKONSERTEN 19.00 Kultursalen - Trivselshagen
12.12.22 Julekonsert 18.00 Breim skule - gymsal
14.12.22 Julekonsert 19.00 Kultursalen - Trivselshagen
01.02.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
16.03.23 Konsert UNIVERSET Utstilling i foajeén kl. 18.00 19.00 Kultursalen - Trivselshagen
22.03.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
19.04.23 MGP - junior 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
26.04.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
03.05.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
10.05.23 MUSIKAL - forestilling 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
11.05.23 Dansevisningar for dei minste 17.00 Kultursalen - Trivselshagen
24.05.23 Danseforestilling 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
07.06.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
17.06.23 SOMMARFEST 11.00 - 15.00 Sandane - Heradsplassen
19.06.23 Korpskafé 18.00 Breim skule - gymsal