Arrangement ved Gloppen kulturskule

Distriktsmusikar-oppdrag/arrangement og mindre elevinnslag er ikkje tatt med

Dei elevane som skal opptre ved dei ulike arrangementa, vil få særskild melding om dette. Oversikta vil bli oppdatert fortløpande.

Arrangement kulturskulen
Dato Arrangement Tid Stad
24.01.24 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
30.01.24 Pianokonsert 19.00 Kultursalen - Trivselshagen
14.02.24 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
07.03.24 KULTURSKULE-JUNGELEN 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
20.03.24 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
17.04.24 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
15.05.24 Dans og song - forestilling 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
16.06.24 Danseforestilling for dei minste 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
22.05.24 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kultursalen
24.05.24 Utstilling visuell kunst 24. mai - 12. juni 18.00 Trivselshagen - foajé
29.05.24 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
29.05.24 Danseforestilling 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
14.06.24 Sommarfest (konsert på bedehuset på Sandane) 18.00 Bedehuset - Sandane
15.06.24 Sommarfest på Heradsplassen kl. 11.30, 13.00 og 14.00 Heradsplassen
17.06.24 Korpskafé 18.00 Breim skule - gymsal