Ungdommens kulturpris 2017

Kvart år gjev ungdomsrådet i Gloppen Ungdommens kulturpris til ungdommar t.o.m. 20 år som brukar fritida si til å engasjere og inspirere born og unge elles i kommunen. Kjenner du nokon som fortener UKP så send nominasjon til ungdomsradet@gloppen.kommune.no eller på PM til facebooksida Ung i Gloppen