Dokumentarfilm

Det nye tilbodet "Dokumentarfilm" har utvida søknasfrist, og ein kan søke på dette tilbodet fram til skulestart 2018. Der er begrensa antale elevplassar, og elevar blir tatt inn i den rekkefølgje søknadane kjem inn.