Aktuelt

 • 25.08.2017

  Gloppen kulturskule klar for Nordea-prosjektet KUL-TUR

  Gloppen kulturskule er ein av fem kulturskular i hele landet som, etter søknad, er valde ut til å vere i Nordea-prosjektet KUL-TUR. Det er et tre-årig kompetanseutviklingsprogram som fokuserar på å utvikle og styrke kompetansen i produksjon og...
 • 24.05.2017

  Sommarfest ved Gloppen kulturskule

  Gloppen kulturskule rundar av skuleåret med sommarfest to dagar
 • 20.02.2017

  Edvard nominert til Drømmestipendet!

  Edvard Røgeberg er Gloppen kommune sin andre nominerte til Drømmestipendet 2017. Han er en særpreget musiker med gode ferdigheter på flere ulike instrument. Han komponerer også fantastisk fine ting, han er allsidig og behersker flere ulike...
 • 09.02.2017

  Ungdommens kulturmønstring 2017

  Ungdommens kulturmønstring er laurdag 4. mars i kultursalen, Trivselshagen. Meld deg på innan laurdag 19. februar! Sjå meir på www.ukm.no
 • 09.02.2017

  Ungdommens kulturpris 2017

  Kvart år gjev ungdomsrådet i Gloppen Ungdommens kulturpris til ungdommar t.o.m. 20 år som brukar fritida si til å engasjere og inspirere born og unge elles i kommunen. Kjenner du nokon som fortener UKP så send nominasjon til ungdomsradet@gloppen...