Ungdommens kulturpris 2017

Kvart år gjev ungdomsrådet i Gloppen Ungdommens kulturpris til ungdommar t.o.m. 20 år som brukar fritida si til å engasjere og inspirere born og unge elles i kommunen. Kjenner du nokon som fortener UKP så send nominasjon til ungdomsradet@gloppen.kommune.no eller på PM til facebooksida Ung i Gloppen

 

Ungdomens kulturpris - plakat 2017 - Klikk for stort bilete

Publisert av Ann Karin Wendelborg Ose. Sist endra 09.02.2017