Gitar

Her kan ein lære og spele gitar, el-gitar eller el-bass. Ein lærer ulike stilarter som t.d. jazz, klassisk og pop/rock. 

Kulturskulen har gitarar til utleige i små storleikar.

Vi har også tilbod i Hyen.

Frå 3. klasse og oppover

Vaksne kan også søkje