Aanonlie, Thomas

Edvin-Andre Hugvik

Distriktsmusikar slagverk 
tlf 916 49 666
e-post:
thomas.aanonlie@gloppen.kommune.no

Thomas Aanonlie kjem frå Namsos. Han er utdanna ved Rogaland Musikkonservatorium og Nordjydsk Musikkonservatorium, og har m.a. diplom eksamen i klassisk slagverk derifrå.

Han har hatt engasjement i ulike symfoniorkester, og har i tillegg erfaring med både jazz, pop og rock.

Han har vore med i Opera Nordfjord sitt orkester sidan dei starta opp i 1998.

Thomas har vore tilsett som distriktsmusikar i Gloppen sidan hausten 1998.