Opning av Blålysbygget

 Opning av Blålysbygget idag, og Ane Fitje Woxen og Anders Kvernevik var gode ambassadørar for kulturskulen og sette ein spiss på arrangementet. Takk skal de ha.