Mandag fekk dei to fløytistane Ingrid og Maria W. Ose utdelt kvar sitt Furorestipend på 50.000 kr kvar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Begge to studerer no fyrste året ved Norge Musikkhøyskole i Oslo, og det var også her at stipenda vart utdelt. 

Gloppen kulturskule rundar av skuleåret med sommarfest to dagar