Forestilling med dei eldste dansarane ved Gloppen kulturskule, onsdag 13. juni kl 18

Det nye tilbodet "Dokumentarfilm" har utvida søknasfrist, og ein kan søke på dette tilbodet fram til skulestart 2018. Der er begrensa antale elevplassar, og elevar blir tatt inn i den rekkefølgje søknadane kjem inn.