Søknadsfristen for skuleåret 2020-21 er 1. juni

Søknadsfristen på kulturskulen er 1. juni, men det er berre å søke etter denne datoen også. Vi tar forløpande inn elevar så lenge vi har plass.
Nytt av året er "Folkesonggruppe for vaksne"

Gloppen kulturskule held det meste av si undervisning i Trivselshagen, men vi fortset med undervisning i Hyen på enkelte fag. Vi tar også sikte på å starte opp pianoundervisning på Breim frå hausten. Sjå elles kva vi kan tilby under fana "Tilbod"