Konsert 9. mars kl 19.00 i kultursalen

Konsert med elevar og lærarar frå musikklinja og kulturskulen. Storband, band, song, strykegruppe, slagverkensemble. 

Gratis inngang med maksimalt 100 publikummere. Registrering i døra.