Musikkterapi vaksne

Vi tilbyr også både enkelt og gruppetimar  til vaksne klientar. 

Vi har per i dag tre grupper;

Musikk og beveglse:  Gruppetilbod for vaksne med nedsett funksjonsevne på dagtid. Fokus på bevegelse og trening til musikk.

Storgruppe musikk: Gruppetilbod på dagtid for vaksne med nedsett funksjonsevne. Fokus på samspel og meistring. Ein gong per månad vert denne gruppa kombinert med musikk-kafe på arbeidssenteret på Mona Vekst.

Musikk, dans, drama: Gruppetilbod for vakne med nedsett funksjonsevne på ettermiddagstid. Fokuset her varierar mellom samspel og røyrsler til musikk.

 

Enkelttimar:

Kulturskulen tilbyr også enkelt timar i musikkterapi med vaksne. Desse timane vert sjølvsagt spesielt tilrettelagt med tanke på den enkelte klient sine behov og ressursar.