Arrangement ved Gloppen kulturskule

Klikk for stort bilete

Dei elevane som skal opptre ved dei ulike arrangementa, vil få særskild melding om dette. Oversikta vil bli oppdatert fortløpande.

Dato Arrangement Tid Stad
23. jan Huskonsert 19.00 Kulturskulen
13. feb Huskonsert 19.00 Kulturskulen
6. mars Huskonsert 19.00 Kulturskulen
21. mars Konsert med elevar og lærarar 19.00 Kultursalen
10. april Nybyrjarsamling med konsert 18.00. Konsert 19.00 Kulturskulen
15. mai Huskonsert 19.00 Kulturskulen
23. mai Once upon a time (forestilling inspirert av Disney og animasjonsfilmar 18.00 Kultursalen
13. juni Sommarsong i teltet 18.00 Gloppen hotell
15. juni Sommarfest 11.30 - 15.30 Heradsplassen
17. juni Huskonsert 18.00 Breim skule
19. juni Slagverkkonsert 19.00 Dramasalen, Trivselshagen