Arrangement ved Gloppen kulturskule

Distriktsmusikar-oppdrag/arrangement og mindre elevinnslag er ikkje tatt med

Dei elevane som skal opptre ved dei ulike arrangementa, vil få særskild melding om dette. Oversikta vil bli oppdatert fortløpande.

Arrangement kulturskulen
Dato Arrangement Tid Stad
26.01.22 Huskonsertar 18.30 og 19.30 Samspelrom - kulturskulen
02.03.22 Huskonsertar 18.30 og 19.30 Samspelrom - kulturskulen
08.03. og 10.03.22 Konsert og dansearrangement 19.00 Kultursalen - Trivselshagen
27.04.22 Huskonsertar 18.30 og 19.30 Samspelrom - kulturskulen
03.05.22 MGP junior 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
11.05.22 Danseforestilling 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
18.05.22 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
20.05.22 Utstillingsopning - elevar på Visuell kunst 18.00 Foajeén i Trivselshagen
25.05.22 Danseforestilling 18.00 Kultursalen - Trivselshagen
11.06.22 Sommarfest 11.30. 13.00 og 14.00 Heradsplassen
13.06.22 Konsert saman med skulekorpset 18.00 Breim skule
15.06.22 Pianokonsert 18.00 Samspelrom - kulturskulen