Arrangement ved Gloppen kulturskule

Distriktsmusikar-oppdrag/arrangement og mindre elevinnslag er ikkje tatt med

Dei elevane som skal opptre ved dei ulike arrangementa, vil få særskild melding om dette. Oversikta vil bli oppdatert fortløpande.

Arrangement kulturskulen
Dato Arrangement Tid Stad
06.09.23 Gloppen musikkfest: Satellittkonsert 18.00 Breim - Bdhuset
06.09.23 Gloppen musikkfest: Satellittkonsert 18.00 Hyen - Samfunnshuset
09.09.23 Landsbylørdag m/konsert 12.00 Sandane - Firda billag (vaskehall)
27.09.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
18.10.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
25.10.23 Halloween - Dans & Visuell kunst 19.00 Kultursalen - Trivselshagen
01.11.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
08.11.23 Huskonsert 19.00 Samspelrom - kulturskulen
15.11.23 Minikonsert 18.00 Gotatoppen
24.11.23 Adventskonsert 19.30 Gimmestad kyrkje
11.12.23 Julekonsert 18.00 Breim skule - gymsal
13.12.23 Julekonsert 19.00 Kultursalen - Trivselshagen
20.12.23 DEN STORE JULEKONSERTEN 19.00 Kultursalen - Trivselshagen