Visuell kunst


Teikning / måling / keramikk

Dette er eit tilbod til elevar frå 3. klasse og oppover. Her får barn og unge moglegheit til å arbeide med ulike kunstuttrykk og materiale, og elevane får bli kjent med ulike teknikkar innan teikning, måling og skulptur/keramikk.