Musikkterapi skule/barnehage

I nokre høve tilrår PPT musikkterapi som eit spesialpedagogisk tiltak i skuletida. Tilbodet vert tilpassa enten som individualtimar med spesifikke læringsmål eller gruppetimar der det sosiale samspelet kjem i fokus. Eller det kan vere kombinasjon av individualtimar og gruppetimar.