Gloppen kulturskule - kontakt

 

Telefon 

474 78 702, Rektor 

E-post 

gloppen.kulturskule@gloppen.kommune.no  

Postadresse 

Grandavegen 9, 6823 Sandane 

Besøksadresse 

Kulturhuset Trivselshagen

Edvin-Andrè Hugvik