Musikkterapi kulturskule

Enkelt- eller gruppetimar for barn og unge som treng særskilt tilrettelagt instrumentalopplæring, eller som ynskjer musikkterapi som privat tilbod utanom skule/ sfo tid.