Silfverhielm, Henrik

Edvin-Andre Hugvik

Distriktsmusikar cello
tlf 913 22 436
e-post:
henrik.silfverhielm@gloppen.kommune.no

Henrik kjem frå Ystad i Sverige og har si utdanning frå musikkhøgskulen i Gøteborg der han tok eksamen i 1996.

Han har arbeidd som pedagog og freelance musikar i Norge sidan 1996 og er busett på Sandane, Sogn og Fjordane.

Han har vore tilknytta Opera Nordfjord sitt orkester sidan starten i 1998.

Henrik har vore tilsett som distriktsmusikar i Gloppen sidan 2007.