Undervisningslokale

Hausten 2008 flytta Gloppen kulturskule inn i nye, flotte lokalar i Trivselshagen, der forholda ligg godt til rette for å drive ein god kulturskule.

Vi har mesteparten av musikk- og danseundervisninga vår i Trivselshagen, medan teikning/måling/keramikk held til på Gloppen ungdomsskule. Vi har også litt undervisning på Hyen skule og Breim skule.