Vi samarbeider med - Gloppen janitsjar

Vi har hatt eit samarbeid med Gloppen janitsjar i ei årrekke, men for tida leverer vi ikkje dirigenttenester til korpset. Vi håpar likevel i framtida å ha tett samarbeid med korpset om store og små prosjekt, då korpset er ein viktig aktør i kulturlivet i Gloppen.

Dirigent for korpset er Martin Koren - 916 35 084

Sjå nettsidene til Gloppen janitsjar for meir informasjon