Vi samarbeider med -Opera Nordfjord

Opera Nordfjord blei starta opp på Eid i 1998, og distriktsmusikarane i Gloppen har vore faste medlemmer av operaorkesteret heile tida. Opera Nordfjord har si faste operaoppsetning i oktober kvart år, og har også andre orkesterproduksjonar  i løpet av året.

Du finn meir informasjon om Opera Nordfjord på heimesida deira