Vi samarbeider med - Trivselshagen

I Trivselshagen har Gloppen kulturskule svært gode lokale, og Trivselshagen legg forholda godt til rette for at kulturskulen kan gjennomføre konsertar og førestillingar i ein flott konsertsal med profesjonelle lys- og lydtilhøve.www.trivselshagen.no