Vi samarbeider med - Vestland fylke

I Vestland fylke er der distriktsmusikargrupper i Sogn, Sunnfjord og Gloppen. Der er også ein distriktsmusikar i Lærdal og ei gruppe på Voss. Fylket er deleigarar i distriktsmusikarane, og nyttar dei m.a. til skulekonsertar og til Sogn og Fjordane symfoniorkester. 

Konsertarrangørar kan også søkje om å nytte musikarane gratis gjennom fylkeskvoten til større musikkprosjekt i fylket. Meir om fylkeskvoten og distriktsmusikarane finn du på:
https://www.vestlandfylke.no/kultur/kulturformidling/distriktsmusikarane/