Koreografi

Frå om lag 14 år. Ulike metoder innan koreografi.

Vi lagar ulike dansar og forestillingar.

Kreativitet