Arrangement framover

Onsdag 17. november er det først konsert på Lauget kl. 18.00 med elevar frå kulturskulen, Gloppen ungdomsskule og Firda vidaregåande skule. Kl 20 samme kveld blir det konsert med Firda storband (musikalsk leiar Otto Ose) på Fjæra.

Så går det slag i slag.

  • Pianokonsert i kultursalen onsdag 24. november kl. 19.00
  • Adventskonsert i Gimmestad kyrkje fredag 26. november kl. 19.30
  • Julekonsert i kultursalen onsdag 8. desember kl. 19.00
  • Utstilling med elevar på visuell kunst i Trivselshagen 4.-17. desember
  • Den store julekonserten torsdag 16. desember kl. 19.00
  • Julekonsert på Breim skule kl. 18.00