God Jul til alle våre elevar og føresette!

Kulturskulen følgjer skuleruta, og første undervisningsdag etter nyttår er måndag 3. januar.