Skulestart hausten 2020

Håpar alle har hatt ein fin sommar og er klare for nytt skuleår.
I år blir det pga koronasituasjonen ikkje felles oppstartsamling i kultursalen som vi har hatt tidlegare.
Lærarane vil i komande veke sette opp ein timeplan som de får tilsendt på e-post i løpet av veke 33.

Instrumental og vokalundervisninga startar opp i veke 34 (likt med grunnskulen)
Dans startar opp i veke 35.
Teikning-måling-keramikk startar opp i veke 39

VI HAR NOKRE FÅ LEDIGE ELEVPLASSAR PÅ DESSE TILBODA:

Rett i band, piano, fele folkemusikk, fele og cello.