Søknadsfrist er 1. juni for komande skuleår. Alle born, ungdomar og vaksne er velkomne til å søkje.

Fristen for å søke om å bli elev ved kulturskulen er som vanleg 1. juni. Dei som allereie er elevar og dei som står på ventelista må re-registrere plassen sin og har fått melding om det på e-post.