Vi samarbeider med - Firda vidaregåande skule

Gloppen kulturskule sel undervisningstenester til Firda vgs. Lærarane er tilsette på kulturskulen, og underviser både på kulturskulen og i hovud- og biinstrument på musikklina på Firda. Dette samarbeidet gjer at kulturskulen kan tilsette lærarar i heile stillingar, samstundes som Firda kan tilby eit breidt tilbod på dei fleste instrument. Dette er eit unikt eksempel på samarbeid som gjer det mogleg å knytte til seg spisskompetanse i ein liten kommune.

Sjå skulen sine eigne nettsider for meir informasjon.