Vi samarbeider med - Gloppen janitsjar

Gloppen janitsjar kjøper dirigenttenester av kulturskulen, og dette er ei ordning som har eksistert i ei årrekke. Korpset sikrar seg kontinuitet og høg fagleg kompetanse på dirigentjobben, og kulturskulen får moglegheit til å tilsette i heile stillingar som er ein føresetnad for å knytte til seg høgt utdanna personale. 

Dirigent er Martin Koren - 916 35 084

Sjå nettsidene til Gloppen janitsjar for meir informasjon