Vi samarbeider med - Gloppen janitsjar

Gloppen janitsjar er vaksenkorpset i Gloppen, og kjøper dirigenttenestene sine gjennom Gloppen kulturskule. Janitsjaren har øvingane sine i aulaen på Firda vgs, kvar torsdag frå 19.15 til 22.00. 

Formann i Gloppen janitsjar er Martha Sundal Engeland, tlf. 920 12 534

Dirigent er John Rune Ødven, tlf. 416 29 196.  

Sjå nettsidene til Gloppen janitsjar for meir informasjon

Klikk for stort bilete