Vi samarbeider med - Hyen skulekorps

Hyen skulekorps står for all opplæring til korpset i Hyen. Dei kjøper dirigenttenester gjennom kulturskulen, og dirigenten lærer også opp nye aspirantar til korpset. All opplæringa samt skulekorpsøvingane skjer i skuletida måndagar. 

Formann i Hyen skulekorps er Tove Hanne Ommedal, tlf. 930 93 933.


Dirigent er Elisabeth Røgeberg, tlf. 451 35 330