Vi samarbeider med - Hyen skulekorps

Hyen skulekorps kjøper dirigenttenester av kulturskulen, og dette er ei ordning som har eksistert i ei årrekke. Korpset sikrar seg kontinuitet og høg fagleg kompetanse på dirigentjobben, og kulturskulen får moglegheit til å tilsette i heile stillingar som er ein føresetnad for å knytte til seg høgt utdanna personale.

Dirigent er Elisabeth Røgeberg - 451 35 330