Vi samarbeider med - Sandane skulekorps

Sandane skulekorps kjøper dirigentteneste av kulturskulen, både til hovudkorpset og til aspirantane. Skulekorpset øver på Gloppen ungdomsskule kvar tysdag kl. 18.00 - 20.00, aspirantane øver frå 18.00 - 19.00. Sandane skulekorps har også ein drilltropp, dei har sine treningar på Sandane skule kvar tysdag kl. 18.00. 

Formann i Sandane skulekorps er Janne Øisang Grinaker, tlf. 920 25 472.

Dirigent er Ann Karin W. Ose, tlf. 934 43 519.