Gruppetilbod innan musikk

Kulturskulen tilbyr ei rekke gruppetilbod

 
Folkesonggruppe

eit tilbod som passar for born frå 1.- 3. klasse.

Musikkleik 

tilbod for 5-6 åringar, her legg vi vekt på leik med ulike instrument som til dømes song, rim/regler, piano, melodika og ulike slagverkinstrument

Musikksafari   

eit ypperleg tilbod for 6-8 åringar som eit førebuande fag før ein bestemmer seg for hovudinstrument. I løpet av året får du undervisning i gitar, piano, song og rytmeinstrument. Tilbod også i Hyen, der det er undervisning i piano, gitar, song, samt leik med rytmar, rim og regler

Rockeband

eit tilbod som ikkje krev forkunnskap der ein set saman ei gruppe på 3-5 elevar. Passar frå 3. klasse og oppover. Dei aktuelle instrumenta er gitar, trommer, bassgitar, piano og song. Kva kvar enkelt elev skal spele blir ikkje avgjort før ein startar opp. Det kan vere aktuelt for elevar å rullere på instrumanta undervegs i skuleåret. 

Slagverkensemble

passar for den vidarekomne som har vore elev på slagverk ei stund.