Gruppetilbod innan musikk

Kulturskulen tilbyr ei rekke gruppetilbod

 

Gruppetilbod
Tilbod Skildring
Folkesonggruppe Eit tilbod som passar for born frå 1.- 3. klasse.
Folkesonggruppe for vaksne Eit tilbod for vaksne som ønsker å lære seg folkesong/kveding. Fokus på fokesongteknikken og stiltrekka i kvar song. I tillegg går vi gjennom grunnleggande songteknikk. Du vil lære songar både frå nærområdet og rundt om i landet, alt frå bånsullar til kulokkar. Du treng ikkje ha forkunnskapar om verken song eller folkemusikk!
Musikkleik  Eit tilbod for 5-6 åringar. I musikkleik vert bruk av song, rørsle og leik vere viktige element for å verte kjent med rytme og dynamikk. Ein vil også bruke instrument som rymeinstrument (tromme, djembe, maracass) og melodiske instrument (klangstavar, xylofon).Mål for tilbodet er å gje varierte musikkopplevingar som gir musikkglede og stimulere til musikalsk skapande aktivitet og gi borna mogligheit til å uttrykke seg gjennom musikk.
Musikksafari    Eit ypperleg tilbod for 6-8 åringar som eit førebuande fag før ein bestemmer seg for hovudinstrument. I løpet av året kan du få undervisning i gitar, piano, song, strykeinstrument og rytmeinstrument. 
Rett i Band Eit tilbod som ikkje krev forkunnskap der ein set saman ei gruppe på 3-5 elevar. Passar frå 3. klasse og oppover. Dei aktuelle instrumenta er gitar, trommer, bassgitar, piano og song. Kva kvar enkelt elev skal spele blir ikkje avgjort før ein startar opp. Det kan vere aktuelt for elevar å rullere på instrumenta undervegs i skuleåret. 
Band Passar for dei som allereie kan litt på instrumentet
Orkester Naturleg plass for alle strykarane å spele saman, men orkesteret har også plass for blåsarar og evt andre instrumentgrupper
Orkester for vaksne Først og fremst for strykarar som har spelt før, men blåsarar og slagverk kan også vere aktuelt.
Slagverkensemble Passar for den vidarekomne som har vore elev på slagverk ei stund.