Gruppetilbod innan musikk

Kulturskulen tilbyr ei rekke gruppetilbod

 
Folkesonggruppe

Eit tilbod som passar for born frå 1.- 3. klasse.

Folkesonggruppe for vaksne Eit tilbod for vaksne som ønsker å lære seg folkesong/kveding. Fokus på fokesongteknikken og stiltrekka i kvar song. I tillegg går vi gjennom grunnleggande songteknikk. Du vil lære songar både frå nærområdet og rundt om i landet, alt frå bånsullar til kulokkar. Du treng ikkje ha forkunnskapar om verken song eller folkemusikk!
Musikkleik 

Eit tilbod for 5-6 åringar, her legg vi vekt på leik med ulike instrument som til dømes song, rim/regler, piano, melodika og ulike slagverkinstrument

Musikksafari   

Eit ypperleg tilbod for 6-8 åringar som eit førebuande fag før ein bestemmer seg for hovudinstrument. I løpet av året får du undervisning i gitar, piano, song og rytmeinstrument. Tilbod også i Hyen, der det er undervisning i piano, gitar, song, samt leik med rytmar, rim og regler

Rett i Band

Eit tilbod som ikkje krev forkunnskap der ein set saman ei gruppe på 3-5 elevar. Passar frå 3. klasse og oppover. Dei aktuelle instrumenta er gitar, trommer, bassgitar, piano og song. Kva kvar enkelt elev skal spele blir ikkje avgjort før ein startar opp. Det kan vere aktuelt for elevar å rullere på instrumenta undervegs i skuleåret. 

Band Passar for dei som allereie kan litt på instrumentet
Orkester Naturleg plass for alle strykarane å spele saman, men orkesteret har også plass for blåsarar og evt andre instrumentgrupper
Slagverkensemble

Passar for den vidarekomne som har vore elev på slagverk ei stund.