Tangentinstrument

Vi tilbyr opplæring hovudsakleg på piano, men her får ein også lære litt om synth og el-piano. Ein må ha eit tilfredsstillande øvingsinstrument heime for å gå på dette tilbodet.

Dei to første åra godtek vi både stor synth og orgel som øvingsinstrument, men deretter må elevane ha tilgong til skikkeleg piano eller el-piano med vekta tangentar.

Vi har også tilbod i Hyen.

Frå 1. klasse og oppover

Piano for vaksne

(Individuell vaksenopplæring både for dei som kan litt og dei som er nybyrjarar)