Tangentinstrument

Vi tilbyr opplæring hovudsakleg på piano, men her får ein også lære litt om synth og el-piano. Ein må ha eit tilfredsstillande øvingsinstrument heime for å gå på dette tilbodet.

Dei to første åra godtek vi både stor synth og orgel som øvingsinstrument, men deretter må elevane ha tilgong til skikkeleg piano eller el-piano med vekta tangentar.

Tilbod også i Hyen i skuletida på onsdagar

Frå 1. klasse og oppover

Piano for vaksne

(Individuell vaksenopplæring både for dei som kan litt og dei som er nybyrjarar)

 

Firhendig piano https://www.youtube.com/watch?v=Dkods6edi74

Kiss the rain https://www.youtube.com/watch?v=imGaOIm5HOk

Tyrkisk marsj https://www.youtube.com/watch?v=GoCx0FxK9fA   

Pianokonsert nr 3 av Rachmaninov