Ungdommens kulturmønstring er laurdag 4. mars i kultursalen, Trivselshagen. Meld deg på innan laurdag 19. februar! Sjå meir på www.ukm.no

 

Kvart år gjev ungdomsrådet i Gloppen Ungdommens kulturpris til ungdommar t.o.m. 20 år som brukar fritida si til å engasjere og inspirere born og unge elles i kommunen. Kjenner du nokon som fortener UKP så send nominasjon til ungdomsradet@gloppen.kommune.no eller på PM til facebooksida Ung i Gloppen