Tilbod i Hyen/Breim

I Hyen gir vi tilbod på piano, gitar og song.

På Breim gir vi foreløpig tilbod på piano.
Viss interessa for andre fag tar seg opp kan det vere aktuelt å utvide.

Vaksne kan også søkje.